17 April 2013

Bengkel Pendidikan Alternatif 2013

Bengkel ini merupakan proses pungutan data untuk fasa 2 dalam tesis kajian ini... Alhamdulilah setelah 2 bula merancang maka pada 21-22 Mac 2013 maka ia berlangsung sengan jayanya... terima kasih kepada 40 orang pakar yang terlibat daripada NGO mahupun badan Kerajaan orang perseorangan yang sama-sama menyumbang ilmu dan kepakaran untuk Pendidikan Kanak-kanak Orang Asli di Malaysia..
Cabaran terlalu besar sebelum, semasa berlangsungnya bengkel ini... Alhamdulilah atas komitmen penuh pakar-pakar dan rakan terbaik serta sokongan isteri dan keluarga segalanya berjalan dengan jayanya dan membuahkan hasil yang bermakna..

Terima kasih untuk semua khususnya Prof. Saedah Siraj yang telah meluluskan Bajet sebanyak RM3000 untuk bengkel ini serta semua pakar yang sanggup datang dan memberi sepenuh komitmen tanpa sebarang bayaran atau honorium. Terima kasih. Semoga Allah membalas Budi Baik Prof, Prof Madya, Dr, Dato, Tuan, Puan serta semua yang memberi kerjasama dalam menjalankan bengkel ini.

ps: ada kesempatan saya coretkan cerita suka duka menjalankan bengkel ini sebelum/ semasa dan selepas buat mereka-mereka yang bercadang untuk menjalankan kajian menggunakan ISM (Interpretive Structural Modelling).