Inovasi dan Kreativiti


--> --> --> -->
-->

Jika berminat untuk mendapatkan bahan serta khidmat nasih berkaitan pendekatan pengajaran atau bantuan melaksanakan inovasi dan kreativiti atau menulis kerta kerja/ cadangan boleh menghubungi saya melalui email yang disertakan atau tinggalkan komen. InsyaAllah saya akan membantu sebaik mungkin bagi memastikan kecemerlangan pendidikan anak-anak didik kita.

-->
--> -->
-->
-->
Pengalaman selama 10 tahun di SMK St. Mary Sandakan dan 3 tahun di IPG Kampus Kent melakarkan pelbagai suka duka dalam dunia pendidikan. Mengenali murid daripada pelbagai latar belakang memerlukan saya berfikir untuk menjadikan P&P saya menarik dan berkesan. Disini saya kongsikan bersama aktiviti P&P yang saya jalankan dan seterusnya menerima pengiktirafan baik di peringkat negeri mahupun kebangsaan.

Permainan Jejak Ekonomi
(Johan Anugerah Guru Novatif Peringkat Negeri Sabah Dan Kebangsaan 2003 Kategori Individu) 

--> Tahun 2001-2003, Peringkat Kebangsaan dan Negeri Sabah hasil inovasi ini telah dikongsi bersama dengan guru-guru. Berperanan sebagai Inovator dan mencapai pengiktirafan tertinggi sempena Hari Guru Peringkat Kebangsaan dan Negeri Sabah

Gelombang Maklumat : Ekonomi
  [ Naib Johan Anugerah Guru Inovatif Kebangsaan Dan Johan Anugerah Inovatif Negeri 2004] 

--> Tahun 2003-2004, telah menerima pengiktirafan diperingkat negeri Sabah dan Kebangsaan. Hasil inovasi ini merupakan kaedah penyampaian maklumat melalui papan kenyataan dan aktiviti berkumpulan. Berperanan sebagai Inovator dan bertindak sebagai ketua kumpulan.
Permainan T-Card
Kad Bergambar Ekonomi Asas 
(Naib Johan Anugerah Guru Inovatif Negeri Sabah 2005) 

--> Tahun 2004-2005, Ini merupakan projek pengajaran dan pembelajaran melalui permaian kad bergambar untuk mengajar ekonomi asas. Projek ini mendapat pengiktirafan diperingkat negeri Sabah. Berperanan sebagai innovator.

Kad Komik :Sekatan Perdagangan Antarabangsa Untuk Mata Pelajaran Ekonomi Asas Dan Perdagangan 

--> Tahun 2004-2005, ini merupakan percubaan untuk menghasilkan inovasi dalam kaedah pengajaran ekonomi asas bagi tajuk yang sukar menggunakan lukisan komik. Projek ini dilaksanakan diperingkat awal pengajaran dan ditambahbaik sehingga terhasilnya permainan MyCard.

Kad Pembelajaran Koperatif : Pair Check Dan Mix& Match Ekonomi Asas : Sistem-Sistem Ekonomi
Projek : Teory Into My Practice: Cooperative Learning telah memenangi Anugerah Inovasi KPM 2004


-->
Tahun 2004, projek ini menghasilkan inovasi pedagogi dimana saya cuba untuk mengaplikasikan semua permaian dalam Pembelajaran Koperatif sebagai sesi P&P. Ia diteruskan bersama dengan Pengetua saya Dr Ling Ai Ying dan berjaya memenangi Anugerah Inovasi P&P semasa Hari Kualiti KPM 2004. Saya turut mengaplikasikan konsep ini dalam pengajaran ekonomi asas.


Permainan Mycard Sebagai Suatu Kaedah Pengajaran Dan Pebelajaran Ekonomi Asas   [Johan Kumpulan Dan Johan Keseluruhan Anugerah Guru Inovatif Peringkat Kebangsaan dan Negeri Sabah 2006] 

--> Tahun 2005-2006, pengajaran melalui permainan dan hasil inovasi ini menerima pengiktirafan tertnggi diperingkat kebangsaan. Ia telah diperluaskan ke seluruh negeri melalui perkongsian hasil inovasi yang dikendalikan oleh BTP

The Apperentice: Kaedah pengajaran dan Pembelajaran Ekonomi 

--> Tahun 2007, Inovasi yang dilakukan untuk pengajaran dan pembelajaran ekonomi asas dan ekonomi STPM. Perkongsian hasil Inovasi ini telah diljalankan diperingkat negeri Sabah. Berperanan sebagai Inovator dan pembentang kertas kerja

Dunia Ku: Pengajaran Dan Pembelajaran Ilmu Pendidikan Berasaskan Orientasi Mobiliti 
(Naib Johan Anugerah Pensyarah Inovatif Zon Sabah 2008)
-->  
Tahun 2008, hasil inovasi ini diketengahkan untuk pengajaran dalam ilmu pendidikan. Ia dijalankan diperingkat IPG Kampus Kent. Menerima pengiktirafan sebagai naib Johan Anugerah Pensyarah Inovatif Zon Sabah 2008.

Kufits: Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Melalui Permainan
(Johan Anugerah Pensyarah Inovatif IPG Kampus Kent 2008) 
--> Tahun 2008, hasil inovasi ini mengetengahkan kaedah untuk mengingat fakta melalui permainan yang dicipta. Ia dijalankan diperingkat IPG Kampus Kent. Menerima pengiktirafan sebagai johan Anugerah Pensyarah Inovatif. Berperanan sebagai Inovatof yang terdiri daripada 2 orang  

”Kent Excellent”:Pengajaran Dan Pembelajaran Ilmu Pendidikan
(Johan Anugerah Pensyarah Inovatif IPG Kampus Kent dan Zon Sabah 2008

--> Tahun 2008, hasil inovasi ini mengetengahkan kaedah pengajaran ilmu pendidikan melalui adaptasi program realiti TV. Ia dijalankan diperingkat IPG kampus Kent dan telah dibentang diperingat Zon Sabah untuk perkongsian bersama. Menerima pengiktirafan sebagai Johan Anugerah Pensyarah Inovatif Zon Sabah 2008
Kent-V [Kenali Nilai Tersirat Melalui Video] Pengajaran Dan Pembelajaran PSK  
--> (Johan Anugerah Pensyarah Inovatif IPG Kampus Kent dan Zon Sabah 2009)  
--> Tahun 2009, Hail inovasi yang dijalankan untuk meningkatkan penghayatan pelajar terhadap nilai sivik dan kewarganegaraan melalui konsep video. Ia dijalankan diperingkat IPG Kampus kent dan telah dikongsikan bersama rakan pensyarah diperngkat kebangsaan dalam seminar inovasi 2009. Berperanan sebagai ahli kumpulan inovasi  

”The Trader”  : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Perdagangan  
--> (Johan Anugerah Guru Inovatif Negeri Sabah 2009)  


--> Tahun 2009, mengetengahkan kaedah untuk pengajaran dan pembelajaran perdagangan di Tingkatn 4 dan 5. Bertindak sebagai ahli dalam membimbing rakan guru untuk melaksanakan inovasi pedagogi. Mendapat pengiktirafan diperingkat negeri Sabah.

”D’soyus” : Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Melalui Aktiviti Luar Bilik Darjah
 (Johan Anugerah Guru Inovatif Negeri Sabah 2009 kategori Kumpulan)  
-->

--> Tahun 2009, hasil inovasi yang mengutarakan kaedah pengajaran dan pembelajaran sains melalui kaedah pengajaran di luar bilik darjah. Berperanan sebagai ahli dalam kumpulan untuk membimbing rakan guru melaksanakan inovasi pedagogi.  Mendapat pengiktirafan di peringkat negeri sabah dan dicalonkan untuk pertandingan diperingkat kebangsaan

--> D’ASA: Pengajaran Berasaskan Pengalaman 


--> Tahun 2010, inovasi yang mengetengahkan strategi P&P untuk ilmu pendidikan melalui aktiviti pembelajaran diluar bilik darjah. Ia dilaksanakan diperingkat IPG Kampus Kent. Berperanan sebagai Inovator

‘EoCS: Electronics observation Case Study’ 

(Johan Anugerah Pensyarah Inovatif IPG Kampus Kent & Naib Johan Anugerah Pensyarah Inovatif Zon Sabah 2010)  


Tahun 2010, inovasi yang mengubah cara kajian kes berdasarkan kepada teks dengan teknik baru iaitu melalui kajian video atau rakaman situasi sebenar dalam bilik darjah yang dijadikan bahan kajian dalam bilik darjah. Iadijalankan diperingkat IPG kampus Kent dan mendapat pengiktirafan diperingkat negeri Sabah. Berperanan sebagai Inovator.
 
-->
Projek ”Usahawan Tani”: Head-On, Heart-On & Hands-On
 
(Johan Anugerah Pensyarah Inovatif IPG Kampus Kent & Johan Anugerah Pensyarah Inovatif Zon Sabah 2011)
  Tahun 2011, projek yang cuba mengabungkan 6 teori pembelajaran melalui atu pendekatan pengajaran. Hasil inovasi ini dijalankan bagi kursus ekonomi Malaysia sebagai usaha untuk meningkatkan semanagt keusahawanan dalam kalangan pelajar. Pengiktirafan telah diterima diperingkat Negeri sabah. Adalah menjadi harapan agar pendekatan ini dapat membentuk satu model untuk pengajaran ekonomi  pada masa akan datang. Berperanan sebagai innovator.