6 May 2013

IECT 2013

Pameran Poster Penyelidikan bersempena Persidangan IECT 2013 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur.